fbpx

Työajanhallinta

Työajanhallinta

Työajanhallinta on yksi yrityksen tärkeimmistä toiminnoista. Alasta riippuen työkustannukset ovat 30-70%, ja jopa enemmän liikevaihdosta.

Ei siis ole yhdentekevää, miten henkilökunta työaikansa käyttää. Useasti työt laskutetaan eteenpäin, jolloin väärinkirjaukset tai tyhjäkäyntitunnit ovat suoraan pois laskutuksesta ja tuloksesta. Mitä tarkemmin tunnit kirjataan ja seurataan, sen paremmin yritys on kartalla tilanteestaan.

EASY-PRO®:ssa on kiinnitetty erityistä huomioita työkirjauksen kokonaisprosessiin, jolloin yritys tietää tarkalleen jokaisen henkilön työkirjaukset ja sitä kautta varmistetaan työn tuottavuus ja laskutus.

Työajanhallinta

Miten työajanhallinta toimii?

Perusideana on, että jokainen kirjaa oman työaikansa projektinumeron mukaan. Haku perustuu joko nimeen tai numeroon. Kaikki tunnit, ylityöt, matkat, päivärahat ja kulukorvaukset kirjataan yhdellä näytöllä. Mikäli on tehty liukumapankkisopimus, niin plus- ja miinustunnit kerääntyvät automaattisesti.

Jokainen työntekijä näkee omat lomansa, liukumansa sekä mahdolliset työajanlyhennysvapaansa. hän voi itse pyytää lomia, jotka esimies hyväksyy. Tuotannonohjaus huomioi poissaolot. Työtunnit voidaan lähettää päivittäin tai viikoittain työprojektien tuntienhyväksyjälle. Mikäli halutaan, niin yrityksellä voi vielä olla ns. pääkäyttäjähyväksyntä, jolloin yksi ihminen kootusti hyväksyy tai hylkää tunnit. Mikäli hylkäyksiä tapahtuu, niin henkilö saa siitä heti muistutuksen ja hän voi saman tien korjata kirjaukset.

Tunnit voidaan lähettää myös asiakkaan asiakkaalle Extranettiin. Silloin asiakas saa linkin, jolla pääse järjestelmään ja voi sitten hyväksyä tunnit. Hän voi myös jälkikäteen tarkastella rajattomasti kuluja ja ottaa niistä erityyppisiä raportteja. Jokainen henkilö voi selata omaa työhistoriaansa ja samoin voivat tehdä esimiehet. Vastuuhenkilöt näkevät yleiskatsauksesta helposti tilanteen, miten kirjausprosessi etenee.

Tuntikirjausmoduulissa voidaan määrittää yrityksessä käytettävät lisät ja palkkiot. Ne voidaan rajata esimerkiksi aikaan, henkilöön, projektiin, euroon/tunti/kk. Euromääriä voidaan myös rajoittaa. Moduulissa voidaan määrittää lomat, alkusaldot poissaoloille ja esimerkiksi liukumat, jotka tallentuvat päivittäin.

Työajan asetuksissa voidaan määrittää satoja määrityksiä, muun muassa:

  • Miten työaikoja vahvistetaan ja hyväksytään.
  • Mikä on sallittua ja mikä ei.
  • Erilaiset tuntiluokitukset ja mahdolliset poissaolot.
  • Yrityksessä käytettävät kilometrit ja päivärahat.
  • Yhdistetään palkkalajit palkanlaskentaohjelman kautta.
  • Eri muistutukset tekijöille ja yrityksen sosiaalikulukertoimet

Ota yhteyttä

Jos koet, että työajanhallinnasta voisi olla hyötyä juuri teidän yrityksellenne, ota yhteyttä! Esittelemme mielellämme toiminnanohjausjärjestelmäämme. EASY-PRO® on AmiPro Servicen tuottama järjestelmä.